تحویل سال . . .

ساعت از روی دیوار داد میزنه که لحظه ی تحویل ساله

دلای اهل خونه منتظر جواب سیصد تا سواله

بوی سبزه پیچیده توی محل، توی خونه، توی اتاقا

انگاری درست مثه عطر نسیم شالیزارای شماله

سیرو سرکه، سمنو، سنجد و سکه با سماغ

کنار تنگ بلور ماهی انگاری که دنیای خیاله . . .  

/ 0 نظر / 20 بازدید